Varnostna politika

Podjetje Teja Logar s.p. spoštuje in ščiti vašo zasebnost. V nadaljevanju preberite, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki.

Ta izjava o varovanju osebnih podatkov opisuje obravnavo podatkov, ki nam jih zagotavljajo ali zbirajo naše digitalne platforme, ki obiskovalcem omogočajo dostop do naše spletne strani in uporabe naših storitev. Ta politika zasebnosti je skladna s Splošno uredbo o varstvu podatkov EU in lokalno zakonodajo.

Teja Logar s.p. je lastnik spletne strani temuscopywriting.com in upravljavec osebnih podatkov. Ta izjava o varovanju osebnih podatkov se uporablja za naslednje kategorije posameznikov:

 • naročniki,
 • potencialni naročniki,
 • uporabniki naše spletne strani,
 • poslovni partnerji.
 1. Splošno o obdelavi osebnih podatkov

Obdelavo osebnih podatkov izvajamo zgolj na podlagi vnaprej opredeljenih, zakonitih namenov in ob uporabi ustrezne pravne podlage. Katere namene in pravne podlage uporabljamo za posamezno skupino posameznikov si lahko preberete v spodnjih točkah.

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolni namen obdelave, za katerega smo osebne podatke zbrali. Kadar osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja, jih obdelujemo do vašega preklica. Roke hrambe za obdelavo za posamezen namen podrobneje opredeljujemo v spodnjih točkah.

Kako zbiramo vaše podatke?

Podatke, ki nam jih posredujete, zbiramo, ko se na nas obrnete zaradi storitev ali informacij, se prijavite na naših spletnih straneh, sodelujete v javnih forumih ali drugih dejavnostih na naših digitalnih orodjih, se odzovete na ankete ali kako drugače komunicirate z nami.

 1. Nameni obdelave vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v namen opravljenja storitve, posredovanja ponudbe in izdajanja računov.

Kadar nastopate v vlogi naročnika:

Namen obdelaveOsebni podatki, ki jih obdelujemoPravna podlagaRok hrambe
Naročilo storitve na naši spletni strani ime in priimek;Pogodba5 let od zaključka naročila
naslov za dostavo;
firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
geslo v šifrirani obliki;
kontaktna telefonska številka;
– država bivanja
Komuniciranje z vami na podlagi naročiladavčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);Pogodba5 let od zaključka naročila
naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
 geslo v šifrirani obliki;
kontaktna telefonska številka;
država bivanja
Pošiljanje e-novice-naslov, ime in priimekZakonDo preklica
Pošiljanje prilagojenih e-novic z uporabo profiliranjae-naslov, ime in priimek, podatki iz profilaSoglasjeDo preklica
Tržno komuniciranje na podlagi profiliranjaPodatki iz profilaSoglasjeDo preklica
Pošiljanje anket o zadovoljstvue-naslov, ime in priimek, podatki iz anketeZakoniti interes optimizacije poslovanja in zagotavljanja ustrezne ponudbe1 leto od oprave ankete
Opravljanje statističnih analizAgregirani podatki o nakupih, ogledih in drugih aktivnostih na spletnem mestu, ki ne omogočajo identifikacije posameznikaZakoniti interes optimizacije poslovanja in zagotavljanja ustrezne ponudbe1 leto
Uveljavljanje pravnih zahtevkov in zaščita naših pravicPodatki so odvisni od pravnega zahtevka, pri čemer vedno spoštujemo načelo minimizacije

ZakonSkladno z zakonodajo

Kadar nastopate v vlogi obiskovalca spletne strani ali potencialnega kupca:

Namen obdelaveOsebni podatki, ki jih obdelujemoPravna podlagaRok hrambe
Pošiljanje e-novice-naslov, ime in priimekSoglasjeDo preklica
Pošiljanje prilagojenih e-novic z uporabo profiliranjae-naslov, ime in priimek, podatki iz profilaSoglasjeDo preklica
Tržno komuniciranje na podlagi profiliranjaPodatki iz profila
Soglasje

Do preklica
Komuniciranje z vami na podlagi vašega povpraševanjae-naslov ali telefonska številka, ime in priimekZakoniti interes zagotavljanja učinkovite komunikacije s posamezniki3 mesece od zaključka komunikacije
Pošiljanje anket o zadovoljstvue-naslov, ime in priimek, podatki iz anketeZakoniti interes optimizacije poslovanja in zagotavljanja ustrezne ponudbe1 leto od oprave ankete
Opravljanje statističnih analizAgregirani podatki o nakupih, ogledih in drugih aktivnostih na spletnem mestu, ki ne omogočajo identifikacije posameznikaZakoniti interes optimizacije poslovanja in zagotavljanja ustrezne ponudbe1 leto
Zagotavljanje varnosti spletnega mestaIP naslov
Zakoniti interes zagotavljati varno spletno mesto in nakupe1 leto
Uveljavljanje pravnih zahtevkov in zaščita naših pravicPodatki so odvisni od pravnega zahtevka, pri čemer vedno spoštujemo načelo minimizacijeZakon
Skladno z zakonodajo

Kadar nastopate v vlogi naročnika storitve vaše osebne podatke obdelujemo za namene izpolnitve pogodbenih obveznosti in jih hranimo 5 let od izvršitve pogodbe oz. zaključka poslovnega sodelovanja. V primeru spora pa osebne podatke hranimo do izdaje pravnomočne odločbe pristojnega organa.

Profiliranje je zbiranje in obdelava osebnih podatkov o posamezniku, na podlagi katerega se sestavi posameznikov profil. Na ta način vam lahko ponudimo storitve, ki so za vas zanimivi in prilagojeni vašim interesom. Profiliranje bomo uporabljali zgolj na podlagi vašega soglasja.

V podjetju Teja Logar s.p. za profiliranje uporabljamo naslednje kategorije podatkov: naročilo in vsebina storitve, opravljena storitev, posredovanje opravljene storitve.

 1. Posredovanje osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali drugim, razen  v naslednjih primerih: Ko delimo osebne podatke v podjetju ali s tretjimi osebami, da bi zagotovili varnost in zaščito naših strank, zaščitili svoje pravice in lastnino skladno s pravnimi postopki ali v drugih primerih, če v dobri veri verjamemo, da razkritje zahteva zakonodaja. Sem spadajo npr. IT in finančni svetovalci, zunanji pravni svetovalci, ipd.

Vse tretje osebe, s katerimi delimo osebne podatke, so zavezane k varovanju osebnih podatkov z ločeno pogodbo. Prav tako tretje osebe ne smejo uporabljati teh osebnih podatkov za namene izven s pogodbo določenih osebnih podatkov.

 1. Varnost, integriteta in hranjenje podatkov

Varnost, integriteta in zaupnost vaših podatkov so za nas izjemno pomembne. Naše podjetje izvaja tehnične, administrativne in fizične varnostne ukrepe, namenjene zaščiti podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkritjem, uporabo in spreminjanjem.

Med te ukrepe spadajo:

 • redno posodabljanje programske, strojne in aplikativne opreme,
 • izobraževanje zaposlenih,
 • preverjanje in nadzor nad pogodbenimi obdelovalci in
 • ustrezno varovanje poslovnih prostorov.

Redno preverjamo svoje varnostne postopke, da pretehtamo ustrezne najnovejše tehnologije in metode. Prosimo, upoštevajte, da kljub našim najboljšim prizadevanjem nobeni varnostni ukrepi niso popolni ali takšni, da bi jih bilo nemogoče zaobiti.

 1. Vaše pravice

V okviru obdelave osebnih podatkov imate na voljo določene pravice, ki jih izvajate tako, da pisno stopite v stik z nami.

Prosimo, upoštevajte dejstvo, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti določenih storitev, če nam ne dovolite zbirati vaših osebnih podatkov, prav tako nekatere naše storitve morda ne bodo mogle upoštevati vaših interesov in preferenc.

Pravice lahko izvajate tako da, se na nas obrnete pisno na naslov Teja Logar s.p., Laze v Tuhinju 30, 1219 Laze v Tuhinju s pripisom varstvo osebnih podatkov ali preko e-pošte na info@temus.si z zadevo varstvo osebnih podatkov. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v roku enega meseca z možnostjo podaljšanja roka za dodatni mesec dni. V primeru podaljšanja vas bomo o tem obvestili znotraj meseca dni po prejemu vaše zahteve.

Na voljo imate naslednje pravice:

 • Dostop do osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate informacijo o tem ali obdeluje osebne podatke o vas, in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).
 • Popravek osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate, da popravimo oz. dopolnimo nepopolne oz. netočne podatke, ki jih obdelujemo o vas.
 • Omejitev obdelave osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (kadar npr. poteka preverba točnosti oz. popolnosti vaših osebnih podatkov).
 • Izbris osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (izbrisati ne moremo tistih osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega odnosa).
 • Izpis osebnih podatkov: od nas lahko zahtevate, da vam vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Preklic privolitve: kadarkoli imate pravico preklicati privolitev glede uporabe vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve. Privolitev je mogoče preklicati na katerikoli način opredeljen v tej Politiki. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, vendar pa je možno, da vam, zaradi preklica, določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.
 • Ugovor obdelavi osebnih podatkov: pravico imate ugovarjati k obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo za namene neposrednega trženja oz. za posredovanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi, kadar vaše podatke uporabljamo za namene neposrednega trženja z uporabo prilagojenih oz. individualnih ponudb (˝profiliranje˝). Ugovor lahko podate na katerikoli način opredeljen v tej Politiki.  
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali. Podatke vam bomo posredovali v  strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Te podatke ste upravičeni posredovati drugemu upravljavcu po vaši izbiri.  Kadar je to tehnično izvedljivo, lahko zahtevate, da se vaše osebne podatke neposredno prenese k drugemu upravljavcu.

Seznanjamo vas, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od vas zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Če menite, da podjetje Teja Logar s.p. krši svoje obveznosti v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov, se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali preko e-pošte na

gp.ip@ip-rs.si. Več informacij o Informacijskem pooblaščencu in obdelavi osebnih podatkov lahko dobite na: https://www.ip-rs.si/.

 1. Spremembe te izjave o varovanju osebnih podatkov

Občasno lahko to izjavo spremenimo tako, da jo prilagodimo najnovejšim tehnologijam, industrijskim praksam, zakonodajnim zahtevam ali za druge namene. Na naših digitalnih platformah bo objavljena veljavna verzija izjave o varovanju osebnih podatkov. Svetujemo vam, da redno spremljate Izjavo o varovanju osebnih podatkov, če tako zahteva veljavna zakonodaja, bomo pred spremembami zanje pridobili vaše soglasje.

 1. Pripombe in vprašanja

Če imate pripombo ali vprašanje o tej izjavi o varstvu osebnih podatkov, se obrnite pisno na podjetje Teja Logar s.p., Laze v Tuhinju 30, 1219 Laze v Tuhinju ali na e-naslov info@temus.si.

Teja Logar s.p. / Laze v Tuhinju 30 / 1219 Laze v Tuhinju / Slovenija / info@temus.si / Davčna številka: 98620037